Skip to main content

Table 1 Number of villages in counties

From: Epidemiological survey of echinococcosis in Tibet Autonomous Region of China

Prefecture County No. of villages selected
Ali Cuoqin 4
Gaer 4
Gaize 4
Geji 4
Pulan 2
Ritu 2
Zhada 2
Subtotal 22
Changdu Basu 4
Bianba 4
Chaya 4
Dingqing 8
Gongjue 4
Jiangda 8
Karuo 16
Leiwuqi 4
Luolong 4
Mangkang 8
Zuogong 4
Subtotal 68
Lhasa Chengguan 16
Dazi 4
Dangxiong 4
Duilongdeqing 8
Linzhou 8
Mozhugongka 4
Nimu 4
Qushui 4
Subtotal 52
Linzhi Bomi 4
Chayu 4
Gongbujiangda 4
Langxian 4
Linzhi 4
Milin 4
Motuo 4
Subtotal 28
Naqu Anduo 4
Baqing 4
Bange 4
Biru 8
Jiali 4
Naqu 16
Nima 4
Nierong 4
Shenzha 4
Shuanghu 2
Suoxian 4
Subtotal 58
Shigatse Angren 8
Bailang 4
Dingjie 4
Dingri 8
Gangba 4
Jilong 4
Jiangzi 8
Kangma 4
Lazi 4
Nanmulin 9
Nielamu 4
Renbu 4
Saga 4
Sajia 4
Sangzhuzi 16
Xietongmen 4
Yadong 3
Zhongba 4
Subtotal 100
Shannan Cuomei 4
Cuona 4
Gongga 4
Jiacha 4
Langkazi 4
Longzi 4
Luozha 4
Naidong 8
Qiongjie 4
Qusong 4
Sangri 4
Zhanang 4
Subtotal 52
Total   380
\